Woon Zorg Centrum voor Ouderen

Start
Wonen
Dagverzorging
Dienstverlening
S W S
Contact

 

 

Dagverzorging.

 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:30 tot 16:00 uur is er in de Bongerd dagverzorging. Ouderen in het bezit van een indicatie worden in de gelegenheid gesteld om met andere ouderen onder begeleiding een of meerdere gezellige dagen door te brengen.

 

Wat is het doel van dagverzorging?

 

bullet

Mogelijkheid bieden tot het maken van contact met leeftijdsgenoten

bullet

Bieden van structuur en daginvulling

bullet

Uitstel van opname in een verzorgingshuis

bullet

Ontlasting van de mantelzorg

 

Dit alles proberen we te bewerkstelligen door mensen een dag aan te bieden in een fijne hartelijke sfeer. Een dag waar men naar uit kan zien. Gezelligheid staat daarbij voorop.

 

Wat kunt u verwachten?

 

In de kleine zaal van De Bongerd komt op 3 dagen per week een groep ouderen bijeen. De groep bestaat uit gemiddeld 9 personen. Samen met de andere bezoekers, vrijwilligers en de activiteitenbegeleidster wordt er gekeken welke activiteiten er ondernomen gaan worden. U kunt hierbij denken aan: gezelschapsspelen, kaarten, handwerken, gymmen, knutselen, wandelen, koersballen, enz. Natuurlijk drinkt de groep samen koffie en thee. Ook wordt er een warme maaltijd geserveerd.

 

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel moet u in het bezit zijn van een geldige indicatie, gesteld door het CIZ. Informatie hierover kunt u krijgen bij de co÷rdinator van de dagverzorging. Als u niet op eigen gelegenheid naar de dagverzorging kunt komen, regelen wij vervoer voor u.

 

Voor meer informatie over dagverzorging kunt u contact opnemen met Dagverzorging De Bongerd, tel. 0575-451164.

   

Start | Wonen | Dagverzorging | Dienstverlening | S W S | Contact